Login

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü - Eurasia Institute of Earth Sciencesjoomla templates

Climate and Marine Sciences

  • Climate and Marine Sciences
  • Climate and Marine Sciences
  • Climate and Marine Sciences
  • Climate and Marine Sciences
  • Climate and Marine Sciences

Solid Earth Sciences

  • The Solid Earth Department
  • The Solid Earth Department
  • The Solid Earth Department
  • The Solid Earth Department
  • The Solid Earth Department

Ecology and Evolution

  • Evolution and Ecosystem
  • Evolution and Ecosystem
  • Evolution and Ecosystem
  • Evolution and Ecosystem
  • Evolution and Ecosystem
  • Evolution and Ecosystem

Announcements

2014 Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları

Değerli Doktora Mezunlarımız,

13.06.2013 tarih ve 578 sayılı Üniversite Senatosu toplantısında görüşülerek onaylanan “Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi” kapsamında, 2014 yılı içerisinde DOKTOR unvanı almış mezunlarımız, 2014 YILI EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ' ne,  1-30 Ocak 2015 tarihleri arasında  başvuru yapabilirler. Başvurular, Enstitü Müdürlüğümüze yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

  1. En başarılı tez ödülü başvuru formu    en_iyi_tez_odulu_bavuru_formu.docx
  2. En başarılı tez ödülü başvuru gerekçeleri (danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)
  3. Tez savunma sınav tutanağı
  4. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı
  5. Tezin bir kopyası
  6. Tezden türetilen yayınların listesi    a) Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.     b) Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsı doi numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.
  7. Tezden türetilen yayınların birer kopyası.

Read more ...

2014-2015 Bahar Dönemi Lisansüstü Mülakat Tarihi Düzeltme

Lisansüstü mülakat tarihleri 09 Ocak 2015 Cuma günü saat 10.00 'a alınmıştır.  Mülakatlar Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 'nde yapılacaktır.

Read more ...

Yardımcı Doçent Kadrosu için İngilizce Semineri Duyurusu

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

İklim ve Deniz Bilimleri ABD, Yardımcı Doçent Kadrosu için İngilizce Semineri Duyurusu

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunacak olan adayların İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Senato Esaslarının 7. maddesi’nde belirtilen İngilizce Semineri’nin değerlendirilmesi, 06 Ocak 2015 Salı günü saat 10.00'da Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 14 no.lu derslikte yapılacaktır.

Read more ...

2014-2015 Güz dönemi Doktora Yeterlik Sınav Takvimi

Yeterlik Sınav Takvimi: 

Yazılı Sınav I: 15 Aralık 2014 (10.00-12.00)
Yazılı Sınav II: 16 Aralık 2014 (10.00-12.00)
Sözlü Sınav: 17 Aralık 2014 (13.30-17.30)

Read more ...

Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi

2014-15 Akademik yılı Güz dönemi Yüksek Lisans Tezlerinin son teslim tarihi 13 Aralık 2014'tür. 

Read more ...

News & Activities

12. Aykut Barka Konferansı

"Kuzey Anadolu Fayı'nın Davranış Özellikleri" başlıklı 12. Aykut Barka Konferansı Doç.Dr. Özgür Kozacı tarafından 19 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. 

Konferans ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize,

Kuzey Anadolu Fayı'nın Davranış Özellikleri (Spatio-Temporal Behavior of the North Anatolian fault)
Doç. Dr. Özgür Kozacı
Fugro Consultants Inc. Walnut Creek, California USA

Tarih: 19 Şubat 2014 Çarşamba, 14:00
Yer: İTÜ Maden Fakültesi, İhsan Ketin Konferans Salonu

A. M. Celal Şengör Leopoldina Doğa Araştırıcıları Akademisi üyeliğine seçildi

Leopoldina Akademisi, Royal Society, Rus Bilimler Akademisi ve Paris'teki Académie des Sciences ile birlikte Avrupa'nın en prestijli dört bilimler akademisinden biri ve bunların en eskisidir.

2008'den beri Alman Ulusal Bilimler Akademisi rolünü oynayan Leopoldina Doğa Araştırıcıları Akademisi'ne daha önce seçilen diğer Türk üye, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsü müdürü rahmetli Ord. Prof. Hamit Nafiz Pamir'di.

Prof.Dr. Şengör, "Bana bugüne kadar bilimsel araştırmalarımda en büyük desteği sağlayan sizlere, üniversiteme ve İTÜ'deki arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi bildirmek benim için en büyük zevktir. Bu hiç kuşkusuz hepimize yansıyan bir başarıdır." şeklinde duygularını ifade etti.

X. Aykut Barka Conference

X. BARKA KONFERANSI

“Batı Anadolu'nun Neotektoniğine Farklı Bir Bakış”

Dr. Fuat ŞAROĞLU

14 Mart 2012, Çarşamba, Saat: 14.00

Yer:  İTÜ Maden Fakültesi “İhsan Ketin Konferans Salonu”

A tribute to A. M. Celal Şengör

' A tribute to A.M. Celal Şengör ', which has been recently published in Int. J. Earth Sci. for his receiving 2010 Gustav-Steinmann-Medal.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Mezunlarımız

Aşağıda isimleri verilen 2010-2011 eğitim-öğretim yılı mezunlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.


Yüksek Lisans

  • Zeynep ERDEM
  • Volkan SARIGÜL
  • Gönenç GÖÇMENGİL
  • Özge TEKEŞİN
  • Nalan LOM
  • Semih Can ÜLGEN

Doktora

  • Ümmühan Sadet SANCAR
  • Zahide ÖZCAN
  • Demet BİLTEKİN
  • Gülsen UÇARKUŞ
  • Mustafa TOKER
  • Filiz TÜRK KATIRCIOĞLU