28

Belgeler ve Formlar

Belgeler ve Formlar

2001 sonrası girişli tüm Öğrencilerimiz Öğrenci belgesi ve not dÖkümü başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapacaklardır.

2001 Güz yarıyılı Öncesi girişli Öğrencilerimiz ise Öğrenci belgesi almak için gerekli ücreti VAKIFLAR BANKASI MASLAK ŞUBESi Öğrenci Sosyal Hizmetler HESAP NO-IBAN/ŞUBE : TR070001500158007296855662 – 401 no'lu hesaba yatırmalıdırlar. Türkçe ve İngilizce belgeler için farklı miktarda ücret yatırılması gerekmektedir. Belge ücretlerini enstitümüzden veya bankadan Öğrenebilirsiniz.

Not: Öğrenci belgeleri aynı gün içinde, not dÖkümleri 2 iş günü içinde teslim edilir. İngilizce belgelerde bu süre 4 iş gününe kadar uzayabilir. Bu süre sonunda belgelerinizi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nden alabilirsiniz. İTÜ dışından ders almış Öğrencilerimiz aldıkları bu dersin tam ingilizce ismini teslim ettikleri dilekçede belirtmelidirler.

Yüksek Lisans, Doktora Tezleri ve Doktora Yeterlik Sınavları için Hazırlanmış Formlar

DT_1a Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Tek Danışmanlı)

DT_1b Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Eş Danışmanlı)

DT_2a Doktora Tezi Çalışma Raporu Tutanağı (Tek Danışmanlı)

DT_2b Doktora Tezi Çalışma Raporu Tutanağı (Eş Danışmanlı)

Doktora Tez Önerisi Raporu formatı

Doktora Tez İlerleme (çalışma) Raporu formatı

DT_9 Doktora Tezi Siyah Kapak Sunuş Formu

DT_9a Doktora Öğrenci Bilgi Formu

DT_12 Doktora Tezi Karton Cilt Şekilsel İnceleme Formu

DT_14 Doktora Tezi Bez Eşdeğer Karton Cilt Şekilsel İnceleme Formu

DTDT_4 Doktora Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu

YLDT_4 Yüksek Lisans Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu

YLT_3 Yüksek Lisans Tez Sunuş Formu

YLT_4 Mavi Tez Sunuş Formu

Jüri - Komite  Öneri Formu


Diğer Formlar

Öğrenci Çalışma Masası Talep Formu

JDMXXX_TaslakDersFormu

YSBXXX_TaslakDersFormu