28

Duyuru Detay

Enstitümüz artık "Coalition for Archaeological Synthesis (CfAS)" resmi üyesi

May 07, 2019
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü uluslararası "Coalition for Archaeological Synthesis (CfAS)" resmi üyesi oldu. ABD’nin önde gelen antropoloji bölümlerinin (ASU, UCLA, UC Berkeley gibi), araştırma enstitülerinin (SFI, Santa Fe Inst.) ve meslek organizasyonlarının (EAA, Avrupa Arkeologlar Birliği gibi) oluşturduğu bir koalisyon olan CfAS'ın amacı günümüz medeniyetlerini etkileyen belli başlı sorunlara arkeolojik verinin ve arkeologların katkısını bir sentez halinde kanun yapıcılara ve STK’lara iletmektir. Bu amaçla iki temel konu belirlenmiştir; orman yangınları ve göç. Özellikle göç konusunda 2020 ve 2021 yıllarında iki büyük toplantı yapılması planlanmaktadır. Bu toplantıların amacı göçlere arkeolojik bakış açısı getirmek değil geçmiş göçlerin ve bunların sonuçlarının neler olduğunu açık seçik ortaya koyup bu veri ışığında yeni göç dalgaları için akademi dışından paydaşlara alınacak kararlar için fikirler vermek. Üyelik sürecindeki başarılı girişimleri için Doç. Dr. Bülent Arıkan'a teşekkürler.

CfAS