28

Doktora Sonrası Araştırmacılar

OrkanOzcan

Öğr. Gör. Dr. Orkan Özcan

e.mail: ozcanork [at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
web: www.akademi.itu.edu.tr/ozcanork/
researchgate link: researchgate.net/profile/Orkan_Ozcan

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7485-6157

İlgi Alanları:

Uzaktan algılama verileri kullanılarak yapılan çok disiplinli çalışmalar kapsamında;
- Doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin araştırılmasında,
- Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı afet bilgi ve erken uyarı sistemleri için altyapı oluşturulmasında,
- Tarımsal alanlardaki toprak, su ve ürün verimlerinin belirlenmesinde,
- Su havzalarında olası risk senaryolarına göre modelleme ile çevresel etki ve zarar görebilirlik analizlerinde,
- İklim değişiminin ekstrem olaylar üzerindeki zaman-mekansal etkilerinin araştırılmasında,
- Uydu görüntüleri ile yersel verilerin doğrulanmasında,
- İHA tabanlı 3-B modelleme çalışmalarında,
uzaktan algılama ve yersel verileri kullanarak Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında disiplinlerarası çalışmalar yapmaktayım.

Biyografi:

2015, Araştırmacı, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
2010-2014, Araştırma Görevlisi, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi, İTÜ
2012-2013, Misafir Araştırmacı (Doktora), University of California, Santa Barbara (UCSB), CA, USA
2008-2014, Doktora, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Programı, İletişim Sistemleri A.B.D, İTÜ
2005-2007, Yüksek Lisans, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Programı, İleri Teknolojiler A.B.D, İTÜ
2000-2004, Lisans, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
1989-2000, TED Ankara Koleji

Öne çıkan yayınları:

Özcan, O., Akay, S., Kılınçoğlu, B., (2018). İnsansız Hava Araçları ve Yer Bilimleri, I.baskı, 132 sf., ISBN: 978-605-81578-0-4.

Ozcan, O., Musaoglu, N., Türkeş, M., (2018). Assessing the Vulnerability of the Forest Ecosystem to Climate Change and Variability in the Western Mediterranean Sub-region of Turkey. Journal of Forestry Research, DOI 10.1007/s11676-017-0505-5.

Türkeş, M., Musaoglu, N., Ozcan, O., (2018). Assessing the Vulnerability of the Düzlerçamı (Antalya) Forest Ecosystem to Climate Change and Variability in the Western Mediterranean Sub-region of Turkey: Future Evaluation. Journal of Forestry Research, DOI 10.1007/s11676-017-0500-x.

Ozcan, O., Bookhagen, B., Musaoglu, N., (2017). Impact of the Atatürk Dam Lake on Agro-Meteorological Aspects of the Southeastern Anatolia Region, Turkey. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, DOI 10.1007/s12524-017-0703-9.

Ozcan, O., Musaoglu, N., (2017). Intercomparison of satellite precipitation with gauge data using point frequency analysis. IPSI BgD Transactions on Internet Research (TIR), 13 (2), 9-18.


Özcan, O., (2017). İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Farklı Yüksekliklerden Üretilen Sayısal Yüzey Modellerinin (SYM) Doğruluk Analizi. Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi, 2, 1, 1 – 7.

Özcan, O., (2017). Taşkın Tespitinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi; Ayamama Deresi Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (1), 9-27. DOI: 10.21324/dacd.267200.

Ozcan, O., Musaoglu, N., Ustundag, B., (2014). Crop Water Requirement Estimation of Wheat Cultivated Fields by Remote Sensing and GIS. Journal of Food, Agriculture and Environment – (JFAE), Vol. 12, (1), Pages: 289-293.

Ozcan, O., Musaoglu, N., Seker, D.Z., (2012). Environmental Impact Analysis of Quarrying Activities Established on and Near River Bed by Using Remotely Sensed Data, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, 11, Pages: 3147 - 3153, 2012.

Ozcan, O., Musaoglu, N., Seker, D.Z., Tanık, A., (2008). Determination of Flood Risk in Sakarya Sub basin using Remotely Sensed Data and GIS, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 17, 11b, Pages: 1964 - 1970, 2008

 

Tüm yayınları -->