28

Araştırma Görevlileri

emir_toker_vesikalık

Araş. Gör. Emir Toker

e.mail: tokerem [at] itu.edu.tr
phone: +90 530 732 20 37
researchgate link:
researchgate.net/profile/Emir_Toker

İlgi Alanları:

Yüksek lisans eğitimim esnasında aşırı hava olaylarının oluşumu ve süreçleri üzerine eğildim. Bu esnada özellikle dolu yağışı konusunda tecrübe edindim. Yüksek lisans tezimde atmosfer modeli kullanarak yaşanmış bir dolu yağışı hadisesini simüle edip, model çıktıları ve gözlem verileri üzerinden dolu analizini yaptım. Şehirleşmenin ve iklim değişikliğinin meydana gelen aşırı hava olaylarının şiddeti ve sıklığı üzerindeki etkileri, ve küresel modelleme ile ilgileniyorum. Ayrıca doktora eğitimim esnasında aldığım dersler kapsamında konvektif hareketlerin matematiksel süreçleri ve parametrizasyonu, hidrolojik modelleme ve kalibrasyonu, Arktik Okyanusu'nda meydana gelen ısı transferi, teleconnection paternlerin Türkiye üzerinde gözlenen sıcaklık ve yağış değerlerine etkisi ile ilgili dönemlik bazı bireysel ve toplu çalışmalarda bulundum.

Biyografi:

2019- , Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2018- , Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2016-2018, Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
2009-2015, Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği

Eğitim ve Sunumlar:

23 - 27 April 2018, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Parametrization of Subgrid Physical Processes, Training, Reading, UK.

30 Apr - 4 May 2018, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Predictability and ensemble forecast systems, Training, Reading, UK.

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2018. Performance of WRF in Simulating the Hail Event over Istanbul on 27 July 2017. Scientific Congress of The Turkish National Union of Geodesy and Geophysics (TUJJBBK), May 30 - June 2, 2018 Izmir, Turkey.

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2018. Performance of WRF in Simulating the Hail Event over Istanbul on 27 July 2017. Quaternary Symposium of Turkey (TURQUA), May 2-5, 2018 Istanbul, Turkey.

Toker, E., Lütfi, Ö. S ̧., Ezber, Y., 2018. Performance of WRF in Simulating the Hail Event over Istanbul on 27 July 2017. European Geosciences Union General Assembly (EGU), April 8-13, 2018 Vienna, Austria.