Amaçlar;
İklim değişikliği ve etkileri hakkında:
- Ulusal ve uluslararası ölçekte disiplinler arası uygulamalı araştırmalar yapmak
- Bilimsel araştırmalar için veri üretmek, veri tabanı hazırlamak
- Araştırma potansiyelini artırmak için yetkili kurumlarla protokoller yapmak
- Kamu ve özel kuruluşlara planlama, eğitim, danışmanlık desteği sağlamak
- Tüm sosyal ve ekonomik konularda (göç dahil) bilimsel çözüm önerileri sunmak

Faaliyet Alanları;
- Ekosistem-Ekonomi-Sosyal alanların etkileşimleri üzerine araştırmalar yapmak
- Gelecekteki iklim değişikliklerini anlamak için farklı senaryolar ile modelleme yapmak ve bu modelleri güncelleyerek tekrarlamak
- Kamu ortaklı projeler yaparak işbirliği geliştirmek, danışmanlık yapmak
- Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, basılı ve internet yayınları düzenleyerek iklim değişikliği hakkında bilinç arttırmak

Araştırma Yöntemleri;
Saha çalışmaları:
 - Limnoloji, arkeoloji, palinoloji, atmosferik ve hidrolojik çalışmalar
Laboratuvar analizleri:
 - Kozmojenik, izotop çalışmaları
Modelleme çalışmaları:
 - Geçmiş iklim modelleri
 - Gelecek iklim modelleri
 - Toprak kullanım modelleri
Veri tabanı:
 - Polen, izotop, geçmiş ve gelecek iklim modelleri, arkeolojik yerleşmeler

Eğitim Çalışmaları;

- İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin görev ve sorumlulukları arasında bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçları, iklim değişikliği ve ilişkili konularda bilinç yaratmak amacıyla ve uyum projeleri geliştirilmesi için kamuoyu ile paylaşmak, hem devletin diğer organlarındaki karar alıcıları hem de toplumu bilgilendirme görevi vardır.
- Bu nedenle Merkez, bilimsel araştırmalarla eş zamanlı olarak eğitim çalışmalarına ağırlık vermeyi planlamaktadır;
   - Çalıştaylar
   - Konferanslar
   - Yuvarlak masa toplantıları
   - Seminerler

Müdür;
Doç. Dr. Bülent Arıkan

Müdür Yardımcıları;
Doç. Dr. Tolga Görüm
Doç. Dr. Mehmet Ilıcak

Yönetim Kurulu Üyeleri;
Doç. Dr. Bülent Arıkan
Doç. Dr. Tolga Görüm
Doç. Dr. Mehmet Ilıcak
Prof. Dr. Alper Ünal
Prof. Dr. Tayfun Kındap

Youtube linki;
İTÜ İklim Değişikliği UygAr Merkezi

İletişim
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Maslak, Sarıyer 34469 İstanbul