İTÜ/Kozmo-Lab

ITU/Kozmo-Lab was established in the Eurasian Institute of Earth Sciences, Istanbul Technical University. ITU/Kozmo-Lab is a sample preperation laboratory for cosmogenic isotope analysis. All types of rocks can be used in Cl-36 isotope analyzes. In ITU/Kozmo-Lab, service is provided to all areas from field sampling to final sample preparation, AMS analysis to age calculation under the supervision of expert academicians.

http://www.kozmo-lab.itu.edu.tr


İTÜ Avrasya Mineral Hazırlama ve Ayırma Laboratuvarı

İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, İTÜ Tektonik Çalışma Grubu üyeleri tarafından ortak kullanılan Mineral Hazırlama ve Ayırma Laboratuvarı, jeokronolojik yaş tayini için kayalardan mineraller (zirkon, monazit, muskovit, biyotit, hornblend, apatit vb.) ayırmak ve tüm kaya jeokimya analizi için kayayı öğütmek için yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Laboratuvar, Makine Fakültesi Motorlar Laboratuvar binasının en alt katında yer almaktadır. Laboratuvarın sorumlusu Aral Okay’dır, kendisine Gürsel Sunal ve Gültekin Topuz yardımcı olmaktadır.

Laboratuvarda kaya numunesini parçalama, kırma, ufalama, öğütme, çıkan malzemeyi eleme, manyetik ve ağır sıvılar ile ayırma için çok sayıda cihaz mevcuttur. Bu cihazlar genellikle TÜBİTAK ve BAP projeleri kapsamında 1996 senesinden beri farklı öğretim üyeleri tarafından parça parça alınmıştır. İTÜ Mineral Hazırlama ve Ayırma Laboratuvarı bu tip laboratuvarlar arasında Türkiye’deki en iyisidir. İstanbul, Çanakkale, Muğla, Fırat ve Kocaeli üniversitelerinden gelen çok sayıda araştırıcı laboratuvarı kullanmıştır ve kullanmaktadır. Laboratuvar, araştırma yapan herkese açıktır. Laboratuvarda ayrılan mineraller yurtdışına jeokronolojik ölçüm için gitmektedir. Bu ölçümlerin sonuçları nitelikli akademik dergilerde yayınlanmakta ve daha da önemlisi Türkiye’nin jeolojik tarihi ve geçirdiği süreçler hakkında kıymetli veriler vermektedir.

Laboratuvarda bulunan bazı ekipmanlar

Hidrolik pres
Çeneli ve Silindirik (merdaneli) öğütücü
Titreşimli elek sallayıcı ve elek takımı
Masaüstü poşet yapıştırma makinesi
Etüv
Manyetik seperatör
Isıtıcılı manyetik karıştırıcılar
Saf (distile) su cihazı
Ultrasonik banyo
Çeker ocak
Diskli (Agat havanlı) öğütücü
Karot/kaya kesici (kaya dilim alma testeresi)
Binoküler mikroskop
Hassas terazi


İnce Kesit Laboratuvarı

Laboratuvarda üstü parlatılmış i̇nce kesit hazırlama (elektron mikroskobu çalışmaları için), mineral separatlarının epoksiye gömülmesi ve yüzeylerinin parlatılması, petrografik i̇nce kesit hazırlama (üstü lamelle kaplanmış i̇nce kesit), cevher örneklerinin parlatılması (üstten aydınlatmalı mikroskop için) işlemleri yapılmaktadır.

Laboratuvarda bulunan bazı ekipmanlar

Karot/kaya kesici (kaya dilim alma makinesi)
Kesit i̇nceltme ve parlatma cihazı
Otomatik parlatma cihazı
Epoksiye gömme düzeneği
İnceltme ve yapıştırma cihazı
Binoküler mikroskop


3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı-Earth3Bee Lab.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İnsansız Hava Araçları ile yüksek çözünürlükte veri üretmek lisans/lisansüstü eğitimler vermek amacıyla kurulmuştur. Temel amacı; veri temini için her türlü arazi şartlarında arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile veri üretimi ve analizlerin yüksek başarımlı bilgisayarlar ile sağlanması ve 3B modellerin görsel sunumlarının geliştirilerek istenilen platformlarda sunulmasının sağlamaktır.

Earth3Bee Lab kapsamındaki çalışma alanları; İHA ile fotogrametrik harita üretimi, 3B model üretimi, termal görüntüleme ile ısı haritalarının üretimi, anlık doğal afet olan bölgeleri izleme ve analizleri, afet sonrası haritalama işlemi, barajların, nehir havzalarının, kıyı şeritlerinin, arkeolojik alanların, erozyon alanlarının izlenmesi ve denetlenmesi, 3B model ile sanal gerçeklik üretimi (sanal kampüs, sanal, müze vb.), kültürel ve tarihi alanların rekonstrüksiyon amaçlı veri üretimi, hava kirliliği alanlarının belirlenmesi amacıyla çevre sağlığı haritalarının üretilmesi, İHA ile bitki örtüsü haritalama işlemi, tarımsal, zirai ve fenolojik evre izleme çalışmalarıdır.

Earth3Bee Lab ile disiplinler arası çalışmalar kapsamında fakülteler ve proje geliştiren derslerde ilgili öğretim üyeleri ve öğrencilerine çalışmaları kapsamında destek olmak planlanmaktadır.

Laboratuvar bünyesinde İHA ile gerçekleştirilecek çalışma konuları

Hidrolik ve hidrolojik modelleme, izleme ve haritalama  Heyelan modelleme, izleme ve haritalama
Tarımsal izleme ve haritalama
Orman yönetimi ve planlama
Kentsel planlama ve modelleme
Madencilik
Çevresel koruma
Nehir ortamları izleme ve haritalama
Kıyı modelleme, izleme ve haritalama
Jeolojik modelleme ve haritalama
Arkeolojik sit alanlarının haritalanması ve modellenmesi
Petrol ve doğalgaz boru hattı izleme
Termal bölge izleme ve haritalama
AR ve VR uygulamaları ile elde edilen son ürünlerin sunumu
https://www.earth3bee.com/


İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvar Altyapısı http://itulabs.itu.edu.tr/Default.aspx