PROJECT TYPEPROJECT MANAGERPROJECT NAMESTART DATEEND DATE
ABTOLGA GÖRÜMPOST-EARTHQUAKE MONITORING OF SEISMICALLY-INDUCED CHAINS OF LANDSLIDE HAZARDS (SHAKEN) FOR PROTECTION OF CRITICAL SITES AND INFRASTRUCTUREJUNE 2023JUNE 2026
BAPALI MOHAMMADIMIGRATION OF THE PALAEOZOIC MAGMATIC FRONT FROM ZAGROS TO ALBORZ MOUNTAINS WITH PROGRESSIVE CLOSURE OF THE PALAEOTETHYS OCEAN INSIGHTS FROM ZAGROS DETRITAL ZIRCON UPB AGE AND HF ISOTOPIC COMPOSITIONOCTOBER 2022FEBRUARY 2023
BAPDEMET BİLTEKİNAKGÖL GÖLÜNÜN (TERME, SAMSUN) GEÇ HOLOSEN DÖNEMİ PALEOİKLİMSEL VE JEOKİMYASAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİAPRIL 2022APRIL 2023
BAPMEHMET AKİF SARIKAYACADI DAĞI (ORTA GÜNEY PİRENELER, İSPANYA) BUZUL ÇÖKELLERİNDE SHED UYGULAMALARIJULY 2022JULY 2023
BAPALI MOHAMMADIAEOLIAN AND FLUVIAL PROCESSES IMPACT ON DUST STORMS OF HORMUZ STRAIT AND MAKRAN COASTAL PLAINS; INSIGHT FROM GEOMORPHIC LANDFORMS SEDIMENT TEXTURE AND MINERALOGYMAY 2023AUGUST 2023
BAPHANS JENSEN THYBOPOTENTIAL FIELD MODELING OF STRUCTURES RELATED TO THE AMALGAMATION OF ANATOLIAJANUARY 2021JANUARY 2023
BAPDEMET BİLTEKİNBURDUR GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN PALEOİKLİMSEL, PALEOÇEVRE VE ARKEOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİFEBRUARY 2021FEBRUARY 2023
BAPGEORG JOHANNES SCHWAMBORNDATING AND INTERPRETING A FIRN CORE FROM THE EAST ANTARCTIC PLATEAUMAY 2022MARCH 2023
BAPBÜLENT ARIKANGEDİZ GRABENİ İÇERİSİNDE GEÇ PLEİSTOSEN VE HOLOSEN SON 27 BİN YIL BOYUNCA MEYDANA GELEN PALEOİKLİMSEL DEĞİŞMELERİN ARKEOLOJİK YERLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİAPRIL 2022APRIL 2023
BAPGÜLTEKİN TOPUZISTRANCA MASİFİNİN PALEOZOYİK EVRİMİAPRIL 2022APRIL 2023
BAPGÜLTEKİN TOPUZESTABLISHING THE STRUCTURE OF THE ORHANELI OPHIOLITEAPRIL 2022APRIL 2023
BAPÖMER LÜTFİ ŞENAKDENİZ'İN AVRUPA - AKDENİZ BÖLGESİ İKLİMİ ÜZERİNDEKi ROLÜNÜN "COMMUNITY EARTH SYSTEM MODEL" (CESM) KULLANILARAK İNCELENMESİJUNE 2021JUNE 2023
BAPBÜLENT ARIKANKONYA HAVZASINDA TARIMSAL ÜRETİM İKLİM VE PEYZAJ ARASINDAKİ İLIŞKİLERİN ETMEN TEMELLİ MODELLEME YOLUYLA SİMÜLASYONUJUNE 2021JUNE 2023
BAPGÜLTEKİN TOPUZKIRŞEHİR MASİFİNİN GEÇ KREATESE ÖNCESİ JEOLOJİK EVRİMİDECEMBER 2021JUNE 2023
BAPBÜLENT ARIKANTARİHİ PEYZAJ KARAKTERIZASYONU İLE GEÇMİŞ PEYZAJLARIN İZİNİ SÜRMEK ALACA HÖYÜKAPRIL 2022JULY 2023
BAPCENGİZ YILDIRIMQUATERNARY SURFACE UPLIFT OF CENTRAL MENDERES MASSIF (AYDIN BLOCK): INFERENCES FROM OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE AND COSMOGENIC NUCLIDE MEASUREMENTS IN FLUVIAL SEDIMENTSMARCH 2019SEPTEMBER 2023
BAPTAHSIN ATTILA ÇINERCADI DAĞI (ORTA GÜNEY PIRENELER, İSPANYA) BUZUL EVRİMİ VE PALEOİKLİMİ; 36Cl KOZMOJENİK TARİHLENDİRME VE BUZUL MODELLEMESİNDEN ÇIKARIMLARJUNE 2022OCTOBER 2023
BAPHANS JENSEN THYBOINTERPRETATION OF CONTROLLED SOURCE SEISMIC DATA ACROSS NORWEGIAN OCEANIC MARGINDECEMBER 2022OCTOBER 2023
BAPGEORG JOHANNES SCHWAMBORNPERMAFROST AND DEPOSITIONAL SETTING IN THE BEENCHIME SALAATINSKY CRATER, SIBERIAN ARCTICMAY 2023NOVEMBER 2023
BAPDEMET BİLTEKİNGÖLBAŞI HAVZASINDA HOLOSEN DÖNEMİ VEJETASYON VE İKLİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN POLEN ANALİZLERİ VE ÇOKLU PARAMETRE YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASIMAY 2022NOVEMBER 2023
BAPEMRAH ÇORAMANMUSEOMICS YENİ NESİL DİZİLEME VERİLERİ İLE MÜZE ÖRNEKLERİNİN FİLOGENETIK ANALİZİDECEMBER 2021DECEMBER 2023
BAPGÜLTEKİN TOPUZKIRŞEHIR MASİFİ METAMORFİTLERİNİN İLKSEL KAYALARININ YAŞLARINININ SINIRLANDIRILMASIDECEMBER 2022DECEMBER 2023
BAPOĞUZ HAKAN GÖĞÜŞKUZEY ÇIN KRATONU JEODINAMIĞI: JEOLOJIK VE JEOFIZIK VERILERI ILE SAYISAL MODELLERIN KARŞILAŞTIRILMASIDECEMBER 2022DECEMBER 2023
BAPORKAN ÖZCANİHA TABANLI TERMAL İZLEME İLE GÜNEŞ TARLALARINDA VERİMLİLİK ANALİZİOCTOBER 2023JANUARY 2024
BAPÖMER LÜTFİ ŞENİKLİM DEĞİŞİMİ PENCERESİNDEN TÜRKİYE'DEKI ODUNSU TÜRLERİN ALAN DEĞİŞİKLİKLERİAPRIL 2023FEBRUARY 2024
BAPGÜLTEKİN TOPUZBOZÜYÜK BİLECİK YEŞİLŞİST FASİYESİ METAMORFİTLERİNİN EVRİMİ YAŞI VE OLUŞUM KOŞULLARIAPRIL 2023APRIL 2024
BAPALI MOHAMMADIPALEOCLIMATE AND SEDIMENTARY PROCESSES IN SHELF AND SLOPE OF ACTIVE CONTINENTAL MARGIN A CASE STUDY MAKRAN ACCRETIONARY WEDGE GULF OF OMANJUNE 2022MAY 2024
BAPÖMER KAMACIGÜNEŞLİ GRANİTİ'NİN (GÖRDES, MANİSA) YAŞI, KÖKENİ VE MENDERES ÇEKİRDEK KOMPLEKSİ GELİŞIMİNDEKİ ROLÜJUNE 2022JUNE 2024
BAPTOLGA GÖRÜMKÜRESEL ÖLÇEKTE ÖLÜMCÜL HEYELANLARI KONTROL EDEN TOPOĞRAFİK, İKLİMSEL VE ANTROPOJENİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİDECEMBER 2021JUNE 2024
BAPMEHMET AKİF SARIKAYAERCIYES DAĞINDA GÜNCEL BUZUL GÖZLEMLERİAUGUST 2023AUGUST 2024
BAPDEMET BİLTEKİNPALEOVEGETATION AND PALEOCLIMATE CHANGES BASED ON POLLEN ANALYSIS DURING THE LATE HOLOCENE IN THE LAKE BÜYÜKÇEKMECENOVEMBER 2023OCTOBER 2024
BAPTOLGA GÖRÜMTÜRKİYE'DEKİ KIRGIBAYIR SİSTEMLERİ OLUŞUMUNU KONTROL EDEN FAKTÖRLERİ VE JEOMORFOLOJİK KARAKTERİSTİKLERİNİ ANLAMAYA YÖNELİK BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMAPRIL 2022OCTOBER 2024
BAPÖMER LÜTFİ ŞENAVRUPA-AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ İKLİM DİNAMİKLERİNİN DEĞİŞKEN ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KÜRESEL CESM MODELİ KULLANILARAK İNCELENMESİAPRIL 2022OCTOBER 2024
BAPBÜLENT ARIKANDELİCE VADISININ ÇORUM ERKEN VE ORTA HOLOSEN DÖNEMLERİNDEKİ İKLİMSEL DEĞİŞİMLERI YERLEŞME SISTEMLERININ DEĞİŞİMI VADININ DOĞAL VE ANTROPOJENIK EVRİMİAPRIL 2022OCTOBER 2024
BAPORKAN ÖZCANİSTANBUL İLİ GENELİNDE YÖNETİLEN AKİFER ŞARJI MANAGED AQUIFER RECHARGEMAR POTANSİYEL ALANLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ İLE BELİRLENMESİNOVEMBER 2023NOVEMBER 2024
BAPALPER ÜNALARAP ÇÖLÜNDEN KAYNAKLANAN TOZ TAŞINIMIN TÜRKIYE ÜZERINDEKI ETKILERINI WRF CHEM MODELI VE UZAKTAN ALGILAMA ILE INCELENMESINOVEMBER 2022NOVEMBER 2024
BAPÖMER LÜTFİ ŞENENSO OLAYININ AVRUPA-AKDENİZ BÖLGESİ ÜZERINDEKI ETKİLERİNİN KÜRESEL İKLİM MODELİ KULLANILARAK İNCELENMESİNOVEMBER 2023NOVEMBER 2024
BAPEMRAH ÇORAMANNYCTALUS LEISLERI VE NYCTALUS NOCTULA YARASA TÜRLERININ DAĞILIMLARININ AKUSTİK EKOLOJİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASIDECEMBER 2022DECEMBER 2024
BAPEMRAH ÇORAMANAKRABA YARASA TÜRLERİNİN GENOMİK YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASIDECEMBER 2022DECEMBER 2024
BAPGEORG JOHANNES SCHWAMBORNTIMING AND CONDITIONS OF THE SUBAERIAL DISCLOSURE OF THE DATÇA GRABEN SW ANATOLIADECEMBER 2022JANUARY 2025
BAPCENGİZ YILDIRIM6 ŞUBAT 2023 PAZARCIK DEPREMI MW77 SONRASINDA YÜZEY KIRIĞININ 3 BOYUTLU YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİTALANMASIMARCH 2023MARCH 2025
BAPCENGİZ YILDIRIMANTARKTİK YARIMADASI KIRINTILI KIYILARININ JEOMORFOLOJİSİ DEĞİŞEN İKLİM ILE İLGİLİ ÇIKARIMLARAPRIL 2023APRIL 2025
BAPMEHMET AKİF SARIKAYASHED YÖNTEMİNİN BATI TOROSLAR KUVATERNER BUZUL ÇÖKELLERİNE UYGULANMASIAPRIL 2022APRIL 2025
BAPALPER ÜNALATMOSFERİK KİMYA MODELLERİNDE ZAMANSAL-MEKANSAL DEĞİŞKENLİKTEN KAYNAKLANAN BELİRSIZLİĞİN HESAPLANMASIAPRIL 2023APRIL 2025
BAPBÜLENT ARIKANELMALI OVASININ ANTALYA GEÇMİŞ İKLİMSEL DEĞİŞİMLERİ VE HACIMUSALAR HÖYÜK ÖZELİNDE ARKEOLOJİK TOPLULUKLARIN PALEOÇEVRESEL DEĞİŞİMLERE UYUMUMAY 2023MAY 2025
BAPORKAN ÖZCANİLERİ INSAR YÖNTEMLERI İLE INTER SİSMİK VE POST SİSMİK DÖNEMLERİN 3 BOYUTLU YÜZEY DEFORMASYONLARININ İZLENMESİNOVEMBER 2023NOVEMBER 2025
BAPTOLGA GÖRÜMMARSTAKI DARBE KRATERLERİNİN KÜTLE HAREKETLERİ ETKİ VE YÜZEY SÜREÇLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİNİN ÇIKARIMLARINOVEMBER 2023NOVEMBER 2025
BAPMEHMET AKİF SARIKAYAYER BİLIMLERİNDE LAHRICPMS TEKNİĞİ İLE UPB TARİHLENDIRME ÇALIŞMALARI İÇİN METOT GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASIAPRIL 2023APRIL 2026
BAPEMRAH ÇORAMANADAPT-ANADOLU: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ANADOLU BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUMA PLANLARIN GELİŞTİRİLMESİMAY 2023MAY 2026
TTOYASEMİN EZBERRÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN YAPAY ZEKA İLE ÜRETİM TAHMİNİ ÇÖZÜMÜNÜN GELİŞTİRİLMESİJANUARY 2023APRIL 2023
TTOTOLGA GÖRÜMHEYELAN, YÜZEY EROZYONU DEĞERLENDİRME VE HARİTA ÜRETİMİ İŞİ PROJESİMARCH 2021MARCH 2023
TTOMEHMET AKİF SARIKAYAGEOMORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION AND ESTABLISHMENT OF THE CHRONOLOGY OF THE QUATERNARY GLACIATIONS IN THE SERRA DEL CADÍ, SPAINDECEMBER 2022DECEMBER 2023
TTOMEHMET ILICAKARCTIC CROSS-COPERNICUS FORECAST PRODUCTS FOR SEA ICE AND ICEBERGS ACCIBERGNOVEMBER 2022DECEMBER 2025
TÜBİTAKNAZLI OLĞUN KIYAKMARMARA DENIZI BIRINCIL ÜRETIM DEĞIŞIMLERININ UYDU VERILERI VE SEDIMENT BIYO-JEOKIMYASI KULLANILARAK MEKÂNSAL VE ZAMANSAL OLARAK DEĞERLENDIRILMESIJUNE 2020MARCH 2023
TÜBİTAKMEHMET ILICAKYENI GELIŞTIRILECEK TÜRKIYE KÜRESEL İKLIM MODELI ILE AKDENIZ BÖLGESI IKLIMININ INCELENMESIMARCH 2021MARCH 2024
TÜBİTAKEMRAH ÇORAMANGENADAPTIF: TÜRLER ARASI GEN GEÇIŞLERININ TÜRLERIN ADAPTIF POTANSIYELI ÜZERINE ETKILERININ EKOLOJIK VE GENOMIK OLARAK ARAŞTIRILMASIJULY 2022JULY 2024
TÜBİTAKHANS JENSEN THYBOFORMATION AND EVOLUTION OF THE ANATOLIAN LITHOSPHERE BASED ON GEOPHYSICAL DATAAUGUST 2021AUGUST 2024
TÜBİTAKCENGIZ YILDIRIM6 ŞUBAT 2023 PAZARCIK DEPREMI?NIN (MW.7.8) YÜZEY KIRIĞININ KUZEY BÖLÜMÜNÜN (PAZARCIK-ÇELIKHAN) YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 3 BOYUTLU HARITALANMASIAUGUST 2023AUGUST 2024
TÜBİTAKDEMET BILTEKINEGE DENIZI PALEOIKLIM KAYITLARININ ÇOKLU PARAMETRE YÖNTEMLERLE TAYINI VE GELECEK IKLIM DEĞIŞIKLIĞINDEN ETKILENEBILIRLIĞININ BELIRLENMESIJANUARY 2023DECEMBER 2024
TÜBİTAKTOLGA GÖRÜM06 ŞUBAT 2023 MW 7.8 VE MW 7.6 DEPREMLERININ TETIKLEDIĞI HEYELAN ALANLARININ BELIRLENMESI, İZLENMESI VE ARDIŞIK JEOMORFIK TEHLIKE POTANSIYELLERININ DEĞERLENDIRILMESI İJANUARY 2023DECEMBER 2024
TÜBİTAKÖMER KAMACIGÖRDES ASMASIFI (MANISA) IÇERISINDEKI TERSIYER KABUKSAL ERGIYIKLERININ TERMODINAMIĞI, PETROLOJISI VE ÇEKIRDEK KOMPLEKSI GELIŞIMINDEKI ROLÜMARCH 2023MARCH 2025
TÜBİTAKGÜLTEKIN TOPUZBOLU MASIFI VE KARADERE METAMORFITLERI'NIN EVRIMI: İSTANBUL ZONU'NUN EN ESKI GEÇMIŞININ AYDINLATILMASIAPRIL 2022APRIL 2025
TÜBİTAKEMRAH ÇORAMANANADOLU KARDEŞ TAKSONLARI: KARDEŞ YARASA TAKSONLARININ ANADOLU'DAKI İKINCIL TEMASLARININ KARŞILAŞTIRMALI POPÜLASYON GENOMIK ANALIZIAPRIL 2023APRIL 2025
TÜBİTAKMEHMET AKIF SARIKAYADOĞU KARADENIZ DAĞLARI'NDA SON BUZUL DÖNEMI PALEOIKLIMININ BUZUL AKIŞ MODELI ILE BELIRLENMESIAPRIL 2022APRIL 2025