New Article by Prof. Dr. Hans J. Thybo in Nature Communications

by Cerennaz Yakupoğlu | Ara 27, 2021
This article presents the first evidence for an unusual type of crust in the Earth, observed in the Tibetan highlands.

No mafic layer in 80 km thick Tibetan crust   

This article presents the first evidence for an unusual type of crust in the Earth, observed in the Tibetan highlands. The crust is usually 30-45 km thick, and its lower half consists of dense rocks with very low silica content (mafic rocks). Our new seismic data from some of the thickest crust on Earth shows that only silica-rich rocks are present to depths of more than 80 km. This observation indicates that a hitherto unknown formation process has been active in the evolution of the Earth. Geologists have for long suspected that mafic layers in the lower crust may transform into very dense material (eclogites) by metamorphic processes, and that such high-density layers may sink into the mantle by a process called delamination. The new finding indicates that delamination may happen while the crust is being formed when the newly formed crust becomes super-thick.
hans1


Wang, G., Thybo, H., Artemieva, I. M., 2021. No mafic layer in 80 km thick Tibetan crust. Nature communications, 12(1), 1-9https://doi.org/10.1038/s41467-021-21420-z

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

avrasya-hakkimizda

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü (AYBE) 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde doğrudan rektörlüğe bağlı bir araştırma ve lisansüstü öğretim enstitüsü olarak kurulmuştur. Türkiye jeolojisinin en önemli kilometre taşlarından biri olan rahmetli Prof. Dr. İhsan Ketin başkanlığında İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında araştırmalarını sürdüren ulusal ve uluslararası üne sahip bir grup bilim adamı tarafından yer ile ilgili çok disiplinli araştırmaları tek bir çatı altında yürütmek amacı ile kurulmuş olan enstitümüz, 1998 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim/öğretim çalışmalarına başlamıştır.

Enstitümüz kurulduğu günden bu yana temel amacı olan, ulusal ve uluslararası bilime katkıda bulunma yolunda önemli adımlar atmıştır ve bundan sonra da atmaya devam edecektir. Ülkemizde yerbilimleri konusunda çalışan üniversitelerin üretimlerinin çok üzerindeki bilimsel faaliyetleri ile enstitümüz, konusunda dünyada en önde gelen kurumlardan biri olma yolunda ilerlemektedir. Enstitüde her yıl TÜBİTAK başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş desteği ile farklı konularda araştırmalarda bulunulmaktadır. Aktif tektonik, bölgesel jeoloji, morfotektonik, deniz Jeolojisi, jeodinamik, iklim değişimleri, iklim modelleri v.b. konularda çok sayıda proje yürütülmekte, bu projelerde yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacı çalışmaktadır.

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürlüğü