cosmist_photologo1

Grup Hakkında

Geç Kuvaterner yaşlı kayaç ve sedimanların kozmojenik yüzey yaş tayinleri ve ile ilgilenen bilim insanları COSM-IST çatısı altında toplanmışlardır. Öncelikli çalışma alanımız buzul çökelleri olan morenlerin tüm Türkiye genelinde yaşlandırması ve bunlardan paleoiklimsel sonuçlar çıkaılmasıdır. Yelpaze konileri, fay aynaları, ırmak ve denizel sekilerinin ve lav akıntılarının yüzey ve/veya gömülme yaşlarının elde edilmesi ve bunların tektonik problemlerin çözümünde kullanılması da bir başka çalışma alanımızdır. Grubumuz aracılığı ile çeşitli disiplinlerden gelen araştırmacılar yakın geçmişimizdeki jeolojik, jeomorfolojik ve klimatolojik olayları anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktadırlar.

Kuvaterner, yerbilimde yaklaşık son 2.588.000 yıllık dönemi kapsayan jeolojik zamandır. Kuvaterner'in ilk dönemi olan Pleyistosen’de büyük ölçüde astronomik etkilere bağlı olarak toplamda yüzden fazla sıcak ve soğuk dönem yaşanmıştır. Özellikle Orta ve Geç Pleistosen'de yüksek genlikli ve düşük frekanslı sıcak ve soğuk dönemler büyük buzul ve buzul arası dönemlere neden olmuştur. Yaklaşık 11.700 yıl önce başlayan ılıman Holosen ise halen içinde bulunduğumuz devirdir.

Cosm-IST Üyeleri

Attila Çiner
M. Akif Sarıkaya
Cengiz Yıldırım
Orkan Özcan
Sefa Şahin
Kevin McClain
Christopher Berndt
Gülgün Ertunç
Oğuzhan Köse

Arazi Ekipman ve Alet Listesi

Kozmo-Lab
Kayaç örnekleri 36-Cl ve 10-Be analizleri için grubumuz tarafından hazırlanmaktadır.

İletişim

İstanbul Teknik ÜniversitesiAvrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Maslak, Sarıyer 34469 İstanbul

Telefon: +90 212 285 61 08
E.Posta: masarikaya@itu.edu.tr