Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenci işleri ile ilgili tüm işlemlerini (danışman ataması/değişikliği, tez yazımı, tez teslimi, doktora tez önerisi) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sayfasındaki bilgileri takip ederek yapabilirler.
Arazi Aracı Talebi ve Görevlendirmesine İlişkin Belgeler

Diğer Formlar