Doktora Mezuniyetinde Esas Alınan Kriterler


1. Genel Özellikler

 • Toplamda 24 kredi almış olmak,
 • Her dersten en az CC almış olmak,
 • %30 İngilizce şartını sağlamış olmak (pratik olarak 3 adet 3 kredilik ders anlamına geliyor)
 • Not ortalamasının 3.0 ve üzerinde olması,
 • Doktorada alınan derslerin %50'sinin 600 kodlu olması gerekmektedir.

2. Seçmeli Dersler

 • Zorunlu dersler ‘mezuniyetime ne kaldı’ da yerleştikten sonra kalan diğer kredili yüksek lisans veya doktora dersleri (zorunlu veya seçmeli-tüm okul ve okul dışı alınan seçmeli dersler dahil) seçmeli ders olarak tanımlanmaktadır.
 • -En az 12 kredi (4 ders) başarılacaktır. 

3. Seminer Çalışması

 • Doktora seminerleri ders notu BL olmalıdır.

4. Doktora Yeterlilik

 • Yeterlilik dersi BL olmalıdır. 

5. Tez Çalışması

 • Tez dersi BL olmalıdır. 

6. İngilizce Şartı

 • En az 9 kredi (3 ders) E kodlu İngilizce verilen derslerden olmalıdır.Doktora Mezuniyet İşlemleri


Mezuniyet kararınız alındıktan sonra enstitümüz tarafından iş başvurularında kullanabileceğiniz mezuniyetinizi belirten bir yazı verilir. Diplomalarınız ise Haziran ayı içerisinde yapılacak olan doktora mezuniyet töreninde verilecektir. Mezuniyet törenine katılım ve gerekleri için enstitümüz web sayfasından gerekli duyurular yapılacaktır. Organizasyonda görevlendirilenler sizi mevcut iletişim bilgilerinizi kullanarak ayrıca bilgilendireceklerdir. 

Diplomanızı törenle teslim almadan önce öğrenci kimlik kartınızı teslim ettiğinize dair belge ile kütüphaneden borcunuzun olmadığını gösteren belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tören esnasında iletilmek üzere enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir.

Mezuniyetiniz en geç 1 ay içerisinde ilgili Askerlik Şubelerine bildirilir. Doktora öğreniminden sonra tecil işlemleri ancak 1111 sayılı Askerlik Kanunu Madde 35 F) (Ek:17/5/1961- 303/1 md.) maddesi (Yüksek Öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince teşvik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığı'nca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir) uyarınca çalıştınız birimce yapılabilmektedir.