Ders Planı

Program Hakkında

Yer Sistem Bilimi, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermekte olan bir lisans üstü eğitim programıdır. Bu programın genel amacı çeşitli lisans ve yüksek lisans programlarından gelen öğrencileri disiplinlerarası bir ortamda yerkürenin iç süreçleri ve tarihi konusunda güncel bilgiyi kullanabilen ve yeni bilgi üreten ileri düzey araştırıcılar olarak yetiştirmektir. 1997 yılında kurulan İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nü yerbilimlerinde yüksek kaliteli araştırma ve lisans üstü eğitimi yapmaktır. Enstitü içinde üç anabilim dalı yer almaktadır. Bunlar Katı Yer Bilimleri, İklim ve Deniz Bilimleri, Ekoloji ve Evrim anabilim dallarıdır. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ilk kurulduğunda Jeodinamik ve İklim ve Deniz Bilimleri programı olmak üzere iki program ile lisans üstü eğitime başlamıştır. 2002-2003 Yılı Bahar Döneminden sonra bu iki program Yer Sistem Bilimi programı adı altında birleştirilmiştir. 2015 yılında ise Yer Sistem Bilimi programına ek olarak Jeodinamik programı tekrar açılmıştır. Yer Sistem Bilimi programı tercihen bu alandaki lisans ve yüksek lisans programını tamamlamış öğrencilere yöneliktir; fakat diğer kurumlarda doğa bilimleri ve mühendislik alanlarında eğitimi almış öğrencilere de açıktır; bu öğrenciler ek olarak, Yer Sistem Bilimi Yüksek Lisans Programı’nın temel bilgi ve beceri alanlarında tamamlayıcı eğitim alırlar.
Eğitim Amaçları

Gezegenimizde sürdürebilir bir yaşam için gerekli bilim desteği yerbilimleri eğitimi olmadan sağlanamaz. Yerbilimleri eğitimi ise yeni bir bakış açısına ve bu bakış açısı için gerekli kültüre sahip kadrolar ile araştırma altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Dünyamızın değişen bu yeni düzeninde disiplinler arası sınırlar kalkmalı veya en azından geliştirilmeli, araştırma, eğitim ve iletişimde gelişen teknolojilerden azami yararlanılmalıdır. Jeodinamik programının eğitim amacı Yer’in katı, sıvı ve gaz kesimlerine bütün olarak bakabilen, onun işleyişindeki dinamikleri öğrenmeyi amaçlayan yetkin lisansüstü öğrencileri yetiştirmektir. Yer’in tüm katmanlarının özelliklerini bunların oluşumu ve işleyişindeki mekanizmayı anlamaya yönelik üst düzeyde ve çok disiplinli araştırmalar yapmak; Yer’e bir bütün olarak bakabilen, uzmanlık alanında en üst düzeyde eğitim almış, ama diğer disiplinlerin dilinden de anlayan, araştırmalarında nicel yöntemleri ve uygun teknolojileri rahatlıkla kullanan genç araştırıcıları çağdaş araştırma düzeninde yetiştirmek, Yer Sistem Bilimi programının eğitim amaçlarıdır.
Program İstihdam Olanakları

Bu programdan derece alan öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında uzman olarak görev alıp doğal kaynakların geliştirilmesi, yer süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçlerden kaynaklanan risklerin en aza indirilmesine yönelik çalışan alanlarda görev alabilirler. Ayrıca ulusal veya uluslararası yüksek öğretim kurumlarında doktora ve sonrası araştırmacı olarak çalışıp, öğretim üyesi, uzman veya okutman olarak görev alabilirler.