tektonik-grubu s241

Grup Hakkında

Türkiye ve çevresindeki ülkeler karmaşık bir jeolojiye sahip Alpin orojenik kuşakta yer almaktadır. Avrasya ile Gondvana ana-kıtalarının çarpışması sonucu meydana gelen bu orojenik kuşağın yapısı ve jeolojik evriminin anlaşılması, uzun bir süreç ve sabır gerektiren saha ve laboratuvar çalışmalarını içerir. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü kurulduğu 1950’li yıllardan beri Türkiye jeolojisinin anlaşılmasına önemli katkıları olmuştur. 1980’li yıllardan başlayarak İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve 1997 senesinde kurulan İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Türkiye jeolojisi ve tektoniği konusunda Türkiye’de ve dünyada lider konumuna geçmiştir. İTÜ öğretim üyelerinin eserlerinin dünyada Türkiye jeolojisi ile ilgili verilen en fazla atıflara sahip olması bunun bir göstergesidir. Bu bağlamda Tektonik Çalışma Grubu, Türkiye jeolojisi konusunda lider konumunun pekişmesini, yerbilimleri araştırmalarının Türkiye’ yi çevreleyen ve Alpin kuşak içinde yer alan ülkelere yayılmasını misyon edinmiştir.

Çalışma Alanları

Grubun çalışma alanları, jeolojik yapıyı ve jeolojik tarihçeyi ortaya çıkarmak için kullanılan yerbilimlerinin değişik disiplinleri içerir. Bu disiplinler arasında, stratigrafi, paleontoloji, sedimentoloji, magmatik ve metamorfik petroloji, yapısal jeoloji, jeomorfoloji, jeokimya, jeokronoloji, neotektonik, jeolojik tehlike analizi ve sığ jeofizik konuları sayılabilir.

Grup Üyeleri

Aral Okay
Okan Tüysüz
Ercan Özcan
Nilgün Okay
Ş. Can Genç
Gültekin Topuz
Zekiye Karacık
Şafak Altunkaynak
Ziyadin Çakır
Mehmet Akif Sarıkaya
Gürsel Sunal
Cengiz Yıldırım
Oğuz Göğüş
Gülsen Uçarkuş

Mevcut Donanım ve Laboratuvar İmkanları

Mineral Ayırma ve Zenginleştirme Laboratuvarı:

Tektonik Grubu elemanlarının en yoğun olarak kullandığı ve en donanımlı laboratuvardır. Laboratuvar Aral Okay, Gürsel Sunal, Gültekin Topuz ve Nilgün Okay’ın ortak sorumluluğunda yönetilmektedir. Mineral Ayırma ve Zenginleştirme Laboratuvarı’nda kayalardan değişik yaş tayinleri için mineraller ayrılmakta (U-Pb yaş tayini için zirkon, rutil; Ar-Ar yaş tayini için mika ve amfibol; apatit fizyon iz ve apatit (U-Th)/He yaş tayinleri için apatit ve zirkon), ayrıca tüm kaya analizi için kayalar öğütülmektedir. Labda bulunan cihazlar: Hidrolik kırıcı, Çeneli kırıcı, Merdaneli kırıcı, Sallantılı masa, Retsch Elek takımı, Frantz Manyetik ayırıcı, Binokular mikroskoplar, Retsch Diskli öğütücü, Etüvler, Gravite ayırma düzenekleri, Çeker Ocak, Hassas terazi, Ultasonik Banyolar, Kayaç Dilim alma bıçağı,Distile su cihazı, Ağır sıvı düzeneği. Laboratuvar artan bir ilgiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Analiz yapmak için Türkiye’nin birçok üniversitesi’nden öğretim üyesinin laboratuvar olanaklarını kullanmalarına izin ve destek verilmektedir. İstanbul, Çanakkale, Van ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri jeoloji müh. bölümü öğretim üyeleri araştırma ve öğrenci tez projeleri için laboratuvar hizmet vermiştir.

İnce kesit laboratuvarı:

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü bünyesinde kayalardan ince kesit ve parlatılmış ince kesit hazırlamaya yönelik, Doç. Dr. Gültekin Topuz’un sorumluluğunda olan bir ince kesit laboratuvarı yer almaktadır. Bu laboratuvarda yer alan cihazlar şunlardır: Logitech LP50 otomatik aşındırma ve parlatma, Metkom Forcipol 300-1V otomatik parlatma, epoksiye gömme düzeneği, kızgın plaka, ince kesit yaylı yapıştırma düzeneği ve hasas kesme. Bu laboratuvarda, değişik türde ince kesitler hazırlanabilmektedir: Normal petrografik ince kesit (üstü lamelle kaplanmış ince kesit), Üstü parlatılmış ince kesit (elektron mikroprob çalışmaları için), Cevher örneklerinin üstten aydınlatmalı mikroskop için parlatılması, Mineral separatlarının ekposiye gömülmesi ve yüzeylerinin parlatılması.

Araştırma Mikroskop laboratuvarı:

Tektonik Çalışma Grubu elemanlarınca kullanılan iki adet araştırma tipi polarizan mikroskop ve bir adet binokuler mikroskop bulunmaktadır. Polarizon mikroskoplara bağlı dijital kamera ataçmanı bulunmakta ve kayalardan ince kesit mikfotografları rutin olarak çekilmektedir.

Mikropaleontoloji Laboratuvarı:

Prof. Dr. Ercan Özcan’ın sorumluluğunda olan mikropaleontoloji laboratuvarında bir adet polarizan araştırma mkroskopu ve bir adet binokular mikroskop bulunmaktadır. Polarizon mikroskopa bağlı kamera ataçmanı ile mikrofosillerin mikrofotografları çekilmektedir.

GPR ve sığ sismik Laboratuvarı:

Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün sorumluluğunda olan GPR (Ground Penetrating Radar) Laboratuvarında yeraltında sığ derinliklerdeki yapıları ve cisimleri görüntülemeye yönelik 24 Kanallı Sismik yansıma ve kırılma sistemi, sismik kaynak, GPR cihazı ve farklı frekansta antenleri bulunmaktadır. Cihazlar sığ derinlikteki jeolojik yapıları görüntülemek ve mühendislik jeolojisi amaçlı kullanılmaktadır. Bu cihazlarla elde edilen verileri işlemek üzere SeisOpt ReMi; ReflexW; Seistronics Refraction Analysis ve MASW yazılımları bulunmaktadır. Yine bu laboratuarda plaka yükleme, Vane ve Konik Penetrometre cihazları yer almaktadır. Cihaz sığ derinlikteki jeolojik yapıları görüntülemek ve mühendislik jeoloji amaçlı kullanılmaktadır.