aybe_2

Enstitü Yönetim Kadrosu


AliDeniz      Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ali DENİZ - denizali@itu.edu.tr

Prof. Dr. Ali DENİZ, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında lisans, 1991 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında da  doktora eğitimini tamamlamıştır. 1989-1997 yılları arasında Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde  Araştırma Görevlisi, 1998-2001 yıllarında Dr. Araş. Gör., 2002-2003 yılları arasında Öğr. Gör. Dr. ve 2003-2011 yılları arasında da Dr. Öğr. Üyesi olarak görev almıştır. 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör ünvanı alan Ali Deniz, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ali Deniz, 2006-2009 yılları arasında Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 2010-2011 yılları arasında Marmara Temiz Hava Merkezinde Bölge Müdürlüğü yapmıştır. 2020 yılı itibari ile İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektörlük danışmanlığı görevlerini yürütmeye devam etmektedir. 
 
GT
     Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gültekin TOPUZ - topuzg@itu.edu.tr
Prof. Dr. Gültekin TOPUZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 1990 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2000 yılında Heidelberg Üniversitesi Mineraloji Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2001-2004 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde ve 2004-2006 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri anabilim dalında yardımcı doçent olarak görev yapan Gültekin Topuz, 2006 yılında doçent ve 2013 yılında profesör ünvanı almıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri anabilim dalında profesör olarak görev yapmaktadır. 2005-2009 yılları arasında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde müdür yardımcılığı yapan Gültekin Topuz bu görevi 2020 yılı itibariyle yeniden yürütmektedir.
 
BA     Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent ARIKAN - bulent.arikan@itu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent ARIKAN, Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünde 1997 yılında lisans, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümünde 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında Arizona Üniversitesi  Antropoloji Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000-2012 yılları arasında Arizona ve Koç Üniversitelerinde araştırma görevlisi, 2011-2013 yılları arasında Bahçeşehir, Northwestern ve Koç Üniversitelerinde okutman olarak  görev yapmıştır. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Evrim ve Ekosistem Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başlayan Bülent Arıkan 2018 yılında doçent, 2024 yılında profesör olmuştur. 2014-2015 yılları arasında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığını yapan Bülent Arıkan, 2018 yılı itibariyle Ekoloji ve Evrim ABD başkanlığını, 2021 yılı itibariyle de enstitü müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.
  
OÖ    Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Orkan ÖZCAN - ozcanork@itu.edu.tr

Doç. Dr. Orkan ÖZCAN, 2000 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.  2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Programında  yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve 2014 yılında aynı programdan doktora derecesini almıştır. 2012 - 2013 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Coğrafya Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama UYG-AR merkezinde görev almıştır. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Orkan Özcan, 2019 yılında doçent ünvanı almıştır. 2022 yılı itibariyle de Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.
 
img20221208_15364307     Enstitü Sekreteri
Emine İLHAN - emineilhan@itu.edu.tr

Emine İlhan, Çamlıca Kız Lisesi, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans derecesi ile öğrenimini tamamladı. 01.01.1980 yılında İTÜ Kimya Fakültesi Organik Kimya Kürsüsünde başladığı görevine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde sırasıyla; Temel Bilimler Fakültesi Dekan Sekreterliği, Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölüm Sekreterliği ve Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı Özel Kalemi olarak görev yaptı.  2018 Yılı Temmuz ayından itibaren Avrasya Yer Bilimleri Enstitü Sekreterliği görevini yürütmeye başladı. Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Yönetimi, Laboratuvar Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, Kongre çalışma gruplarında görev almıştır. 2018 yılı itibariyle Avrasya Yer Bilimleri Enstitü Sekreterliği görevini yürütmektedir.  Evli ve iki çocuk annesidir. 


 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali DENİZ Müdür
Prof. Dr. Gültekin TOPUZ Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent ARIKAN Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Orkan ÖZCAN Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Alper ÜNAL           Üye
Prof. Dr. Mehmet ILICAK Üye
Prof. Dr. Gürsel SUNAL Üye
Emine İLHAN Enstitü Sekreteri (Raportör)

Enstitü Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali DENİZ Müdür
Prof. Dr. Gültekin TOPUZ Müdür Yardımcısı (Katı Yer ABD Bşk.)
Prof. Dr. Bülent ARIKAN Müdür Yardımcısı (Ekoloji ve Evrim ABD Bşk.)
Doç. Dr. Orkan ÖZCAN Müdür Yardımcısı  
Prof. Dr. Mehmet ILICAK Üye (İklim ve Deniz ABD Bşk.)
Emine İLHAN Enstitü Sekreteri (Raportör)