Çalışma konuları


 • Ekosistem Modelleri

 • Ekolojik Niş Modelleri

 • Ekolojide Bilişim

 • Biyocoğrafya

 • Sistematik ve Taksonomi

 • Paleoekoloji

 • Mikropaleontoloji

 • Stratigrafik paleontoloji

 • Limnoloji/Paleolimnoloji

 • Evrim Kuramları Tarihi
Dersler


 • Ekosistemler

 • Stratigrafik Paleontolojide Seçilmiş Konular

 • Paleocoğrafya

 • Ekoinformatik

 • Okyanus Mikropaleontolojisi

 • Limnoloji

 • Evrim Kuramlarının Tarihi
Araştırma olanakları


 • Ekosistem Modelleme Sistemleri