Çalışma Konuları


 • İklim Değişikliği

 • İklim Modellemesi

 • Hidrolojik Modelleme

 • Hava Kalitesi Modellemesi

 • Model Performans Değerlendirmesi

 • Atmosfer - Okyanus Etkileşimi

 • Emisyon Envanteri

 • Türkiye İklimi


Dersler


 • Fiziksel ve Kimyasal Oşinagrafiye Giriş

 • İklim Fiziği ve Kimyası

 • Atmosfer ve Okyanus Dinamiği

 • Kara-Okyanus Etkileşimi

 • Fiziksel Hidroloji

 • Eski İklim

 • İklim Veri Analizi

 • İklim Gözlem Sistemleri

 • İklim Bilimlerinde Seçilmiş Konular


Araştırma olanakları


 • Atmosfer Modelleme Laboratuvarı