• Yüksek lisans Programı
Ders Planı

A) ZORUNLU DERSLER

Güz
Bahar
Theory and Practice in Anthropology (3 kr)
Complex Adaptive Systems (3 kr)
Ecology, Society, and Sustainable Development (3 kr)
Science in Anthropology (3 kr)
Software Tools for Earth and Environmental Science (kredisiz)
Mathematical Concepts for Earth System Scientists (kredisiz)
SEÇMELİ DERSLER:
"Öğrenciler aşağıda bulunan modüllerin en az ikisinden 4 ders seçmelidir."
B) Anthropology:
 
Güz
Bahar
Small Scale Societies (3 kr) How Did We Become Human? (3 kr)
Cultural Ecology (3 kr) Economic Anthropology (3 kr)
Human Behavioral Ecology (3 kr) Environmental Anthropology (3 kr)
Human Evolution (3 kr) Evolution (3 kr)
C) Archaeology:  
Güz
Bahar
Ancient Architecture-Ancient Cities (3 kr) The Rise of Civilizations (3 kr)
Anatoilan Archaeology (3 kr)  Cultural Heritage Management (3 kr)
Human Behavioral Ecology (3 kr) Landscape Archaeology (3 kr)
Settlement Patterns (3 kr) Humans in Their Environments (3 kr)
Relations between Human-Environment and Architecture
in Antiquity (3 kr)
Special Topics in Geoanthropology (3 kr)
D) Complexity and Modeling:  
Güz
Bahar
Modeling in Social and Ecolocigal Systems (3 kr) Agency and Coupled Systems (3 kr)

Complex Societies (3 kr)
 E) Geology:  
 Güz Bahar
Methods of Paleoenvironmental  Reconstruction (3 kr) Geoarchaeology, Environments, Methods, and
Landscape Studies (3 kr)
Earth Surface Processes (3 kr) Dating Methods in Earth Sciences (3 kr)
Geohazards (3 kr) Geochemical Analysis Methods (3 kr)
Ore  Microscopy (3 kr) Clay Minerology (3 kr)
Selected Topics in Geochemistry (3 kr)  
 F) Remote Sensing:  
Güz
Bahar
Unmanned Aerial Systems in Earth Sciences (3 kr) Earth Information Systems (3 kr)
Earth Surface Processes (3 kr) Dating Methods in Earth Sciences (3 kr)
GIS in Ecology (3 kr) Remote Sensing in GIS (3 kr)
 G) Economy:  
 Güz Bahar
Health Economics (3 kr) Regional Economy (3 kr)
Game Theory (3 kr) Development Economics (3 kr)
Labor Economics (3 kr) Environmental Economics (3 kr)

(Mezuniyet derecesine hak kazanabilmek için gerekli olan şartlar: toplam 24 kredi; 4 zorunlu ders ve seçmeli olan en az iki modül grubundan seçilecek 4 ders ile birlikte tez)
Jeoantropoloji Hakkında

En genel tanımıyla Jeoantropoloji, yer bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler ve hesaplamalı bilimlerin birleşimini ifade eder. Jeoantropoloji, insan-çevre etkileşimleri, değişen yoğunluktaki arazi/kaynak kullanımının çevresel etkileri, geçmiş-bugün-gelecek toplumlarının dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği, toplumların risk karşısında kendilerini nasıl örgütledikleri, risk azaltma, hafifletme ve farklı uyum modelleri gibi disiplinlerarası araştırma alanlarında öğrencileri eğitmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları


  1. Doğal çevreyi bilimsel yöntemlerle incelemek için gerekli uzman bilgisini geliştirme becerisi

  2. Arkeoloji ve tarih yöntemlerini bilmek; insanlık tarihi hakkında bilimsel araştırma yapmak için gerekli araç ve yöntemleri kullanma kapasitesine sahip olmak

  3. Sorunları çözmek ve verileri analiz etmek için insan-çevre etkileşimlerinden elde edilen bilgileri tarih ve arkeoloji ile ilgili araştırma yöntemleriyle birleştirebilme becerisini geliştirmek

  4. İnsan-çevre etkileşimleri alanındaki bilgileri karmaşık problemleri çözmek için uygulama becerisine sahip olmak ve problemlere yeni yaklaşımlar getirmek için sorumluluk almak

  5. İnsan-çevre etkileşimlerindeki günlük olayları takip etme becerisine sahip olmak, araştırmalarını uluslararası düzeyde herhangi bir alandan araştırmacılara hem sözlü, hem görsel hem de yazılı olarak iletebilme

  6. İnsan-çevre etkileşimlerini ve ilgili bilgileri diğer disiplinleri şekillendirmek için kullanmak

  7. İnsan toplumlarının çevreleriyle sürdürülebilir ilişkileri olup olmadığını değerlendirmek için gerekli yöntemlerin uygulanması

  8. Tarih öncesinden başlayarak farklı kültür ve medeniyetlerin çevreleriyle olan etkileşimlerini analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak

  9. Sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri koruyarak insan-çevre etkileşimlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve çözümler sunmak
Geoanthropology Faculty

Bülent Arıkan
(Arkeoloji, Paleoiklim, Modelleme)

A.M. Celal Şengör
(Jeoloji, İnsan Evrimi)

Nüzhet Dalfes
(Ekosistem, Ekoloji, Biyocoğrafya)

Alper Ünal
(Veri Analizi)

Gültekin Topuz
(Jeoloji, Mineraloji)

Sinan Özeren
(Paleoiklim, İstatistik)

M. Akif Sarıkaya
(Jeoloji, Yaşlandırma Metotları)

Cengiz Yıldırım
(Jeomorfoloji)

Orkan Özcan
(Uzaktan Algılama, CBS)

Kadir Eriş
(Paleoiklimin Yeniden İnşası, Tortul Jeolojisi)

Nurgül Çelik Balcı
(Jeokimya)

Emin Çiftçi
(Jeoloji, Maden Yatakları)

Zeynep Kuban
(Mimarlık Tarihi ve Restorasyon)

Turgut Saner
(Mimarlık Tarihi)

Zeynep Eres Özdoğan
(Kültürel Miras Yönetimi)

Azime Tezer
(Çevre Bilimi)

Ayşe Aylin Bayar
(Çevre Ekonomisi)

Derya Gültekin Karakaş
(Kalkınma Ekonomisi)

Q. X. Martin Stoeffler
(Kalkınma Ekonomisi)

Sinan Ertemel
(Oyun Teorisi)

C. Michael Hannum
(Bölgesel Ekonomi)

Aysun Hızıroğlu Aygün
(Çalışma Ekonomisi)

Nebiye Musaoğlu
(Uzaktan Algılama)

Aysegul Tanıkoğlu
(Ekolojide CBS)Başvuru Kriterleri

Lisans ya da Yüksek lisans derecesi
60/100 ya da 2.4/4 GPA
GRE Quantitative Score minimum 150 puan (eski puanlama sistemine göre 630 puan)
ALES EA 60 puan (Türk öğrenciler için başvuruda)
Ana dili İngilizce olmayan öğrenciler için kabul edilen İngilizce test ve puanları
(http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/ingilizce_gecerli_sinavlar_EN.htm)
 


İletişim

Bülent Arıkan - bulentarikan@itu.edu.tr