TolgaGorum

Katı Yer Bilimleri Ana Bilim Dalı öğretim üyemiz Prof. Dr. Tolga Görüm'ün Türkiye ayağını, Çek Cumhuriyeti ayağını ise Çek Bilimler Akademisi'nden Dr. Jan Blahut'un yürüttüğü "Orman Yangınları Sonrası Kaya Kütle Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimler" başlıklı proje, TÜBİTAK - Çek Bilimler Akademisi (CAS) İkili İşbirliği Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projenin odak noktası, değişen iklim koşulları altında farklı yamaç ortamlarında orman yangınlarının erozyonel kütle kaybı ve moloz akmaları üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini anlamaktır.

Enstitü öğretim üyemiz İklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Ömer Lütfi Şen ile Bikem Ekberzade ve Dr. Aydoğan Avcıoğlu da proje ekibinde yer almaktadır.