TURQUA-2024 için ilk çağrı yayınlandı

by Emir Toker | Mar 21, 2024
Değerli yer ve doğa bilimciler, 

6-8 Kasım 2024 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 11'incisi düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2024)'e katılmanız bizi onurlandıracaktır. Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, konuşmacıların vereceği seminerlerle fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz sempozyuma vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.  

Önemli tarihler:
Bildiri özeti gönderme tarihler: 1 Nisan- 1 Eylül 2024  
Değerlendirme geri bildirimi: 1 Ekim 2024 
Kayıt için son tarih: 18 Ekim 2024 
Sempozyum tarihi: 6-8 Kasım 2024 

http://www.turqua.itu.edu.tr

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çoraman 

TURQU_2024_poster