Ekoloji ve Evrim ABD


İklim ve Deniz Bilimleri

I am a data scientist with main focus on air quality modeling, remote sensing, artificial intelligence and hydrology. Currently, I am working on the impacts of dust emission on the air quality of the Middle East countries. Our current project entitled "Examining the Influence of Transported Dust from the Arabian Peninsula on Turkey's Air Quality using the WRF-Chem Model and Remote Sensing Technology aims to investigate the impacts of climate change on the air quality of Turkey and neighboring countries." Within this project, I have been investigating the impacts of drought on the activation of transported dust from the Arabian Desert and its effects on air quality, particularly in Middle Eastern countries like Turkey. My research areas encompass tropospheric remote sensing and air quality modeling using WRF-Chem and WRF/CMAQ models, and I have published several papers in reputable journals, including "Atmospheric Environment," "Atmospheric Research," and "Science of the Total Environment." Additionally, I have also conducted research in hydrology and climatology, with published papers in these fields as well.

Katı Yer Bilimleri

Bir jeomorfolog olarak temelde yamaç süreçleri üzerine çalışmaktayım. Yamaç süreçleri özelinde heyelan dinamiği, duyarlılık, tehlike ve riski konularını araştırmaktayım. Çalışmalarımda, GIS ve Uzaktan Algılama teknolojisinin sunduğu araçları kullanarak model oluşturmaktayım. Güncel olarak sismik etkiye bağlı akarsu kıyısı boyunca meydana gelen yanal yayılmalar ile ilgili çalışma yürütmekteyim. Farklı zamana ait Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) kullanarak jeomorfolojik değişim tespiti yapıyorum. Bu kapsamda, TÜBİTAK BİDEB 2218 “123C150” numaralı “Doğu Akdeniz Havzasında Yüksek Çözünürlüklü 2 ve 3 Boyutlu Sayısal Yükseklik Modellerinin (SYM) Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Belirlenmesi” isimli projeyi yürütmekteyim. 

Ekoloji ve Evrim

Kültürlerarası etkileşim süreçlerinin protohistorik dönemde devlet oluşumu üzerindeki etkisini merak eden bir arkeolog olarak Kuzey Ege’de kültürlerarası iletişim ağlarını araştırıyorum. Bu doğrultuda Çanakkale Boğazı’nın Tunç Çağı boyunca kültürlerarası iletişim ağları içindeki rolünü anlamak amacıyla boğaz çevresinde 2021 yılından itibaren arkeolojik bir yüzey araştırması (Çanakkale Boğazı Tunç Çağı Limanları Araştırma Projesi) yürütmekteyim. Aynı zamanda söz konusu yüzey araştırmasından elde edilen arkeolojik bulguların disiplinler arası yöntemlerle değerlendirilmesi ve arkeoloji bilimine yeni yöntemler kazandırılması amacıyla TUBİTAK BİDEB-2218 123C147 numaralı “Gelibolu Yarımadası Tarih Öncesi Arkeolojisine Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Entegrasyonu” adlı projeyi yönetmekteyim.