Ekoloji ve Evrim ABD


İklim ve Deniz Bilimleri


Katı Yer Bilimleri

Bir jeomorfolog olarak temelde yamaç süreçleri üzerine çalışmaktayım. Yamaç süreçleri özelinde heyelan dinamiği, duyarlılık, tehlike ve riski konularını araştırmaktayım. Çalışmalarımda, GIS ve Uzaktan Algılama teknolojisinin sunduğu araçları kullanarak model oluşturmaktayım. Güncel olarak sismik etkiye bağlı akarsu kıyısı boyunca meydana gelen yanal yayılmalar ile ilgili çalışma yürütmekteyim. Farklı zamana ait Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) kullanarak jeomorfolojik değişim tespiti yapıyorum. Bu kapsamda, TÜBİTAK BİDEB 2218 “123C150” numaralı “Doğu Akdeniz Havzasında Yüksek Çözünürlüklü 2 ve 3 Boyutlu Sayısal Yükseklik Modellerinin (SYM) Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Belirlenmesi” isimli projeyi yürütmekteyim. 

Ekoloji ve Evrim

Kültürlerarası etkileşim süreçlerinin protohistorik dönemde devlet oluşumu üzerindeki etkisini merak eden bir arkeolog olarak Kuzey Ege’de kültürlerarası iletişim ağlarını araştırıyorum. Bu doğrultuda Çanakkale Boğazı’nın Tunç Çağı boyunca kültürlerarası iletişim ağları içindeki rolünü anlamak amacıyla boğaz çevresinde 2021 yılından itibaren arkeolojik bir yüzey araştırması (Çanakkale Boğazı Tunç Çağı Limanları Araştırma Projesi) yürütmekteyim. Aynı zamanda söz konusu yüzey araştırmasından elde edilen arkeolojik bulguların disiplinler arası yöntemlerle değerlendirilmesi ve arkeoloji bilimine yeni yöntemler kazandırılması amacıyla TUBİTAK BİDEB-2218 123C147 numaralı “Gelibolu Yarımadası Tarih Öncesi Arkeolojisine Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Entegrasyonu” adlı projeyi yönetmekteyim.